Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Vrouw in spiegel
Foto: Hollandse Hoogte
Jeffrey Wijnberg

De vraag die vrouwen wakker houdt
(en mannen een rotzorg is)

psycholoog

Jeffrey Wijnberg

O

Ons imago speelt een cruciale rol in ons dagelijks doen en laten. Toch lijkt het voor vrouwen vele malen belangrijker dan voor mannen. Bewust of onbewust plagen vrouwen zichzelf continu met de vraag: 'Hoe kom ik over?', 

Imago is iets anders dan zelfbeeld. Psychologen praten over ‘zelfbeeld’ als een verzameling van ideeën en overtuigingen die je over jezelf hebt. 

Imago is het beeld dat de buitenwereld heeft van een individu. Wat je van jezelf vindt (zelfbeeld) kan dus verschillen van wat anderen van je vinden (imago).  

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat mensen meer waarde hechten aan hun zelfbeeld dan aan hun imago. Maar het omgekeerde is het geval: iemand kan nog zo zeker weten dat hij ‘een goed mens’ is, toch is het voor hem belangrijker dat hij vooral zo overkomt. De waarde die (onbewust) aan het imago wordt toegekend is zo hoog dat het een terugkerend en energievretend probleem is. 

En nu komt het: vrouwen hebben er veel meer last van dan mannen. Om bij de mannen te beginnen: hoe zij overkomen bij deze of gene, zal hun dikwijls om het even zijn. En het is deze onverschilligheid die de vrouwen weer irriteert. Menig vrouw zal weleens tegen haar man hebben gezegd: "Kan het je dan helemaal niets schelen hoe je er bijloopt? Ik schaam mij ervoor om naast je te lopen."

De man haalt zijn schouders op: "Ik snap niet dat jij je zoveel aantrekt van wat anderen zeggen." Dat vrouwen nu juist wel veel waarde hechten aan hun imago, zorgt keer op keer voor onoplosbare dilemma’s. Zo wil Ineke aan haar leidinggevende duidelijk maken dat zij nog onvoldoende hersteld is om weer aan het werk te gaan, maar tegelijkertijd wil Ineke niet als tegendraads of vijandig te boek staan. 

In gesprek met mij wil Ineke niets liever dan assertief en zelfbeschermend optreden, maar ze blijft twijfelen uit angst om als een zelfzuchtige heks door het leven te moeten gaan. 

Ziehier de reden waarom mannen gemakkelijker de maatschappelijke ladder beklimmen dan vrouwen. De man briest en gniffelt als hij als wildeman gezien wordt. De vrouw onderdrukt een niest en is alsnog bang om anderen te besmetten.