Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Man en vrouw praten met elkaar
Foto: Roel Burgler | Hollandse Hoogte
Jeffrey Wijnberg

Jeffrey: En dáárom
wordt jouw man steeds zwijgzamer

psycholoog

Jeffrey Wijnberg

E

Er is helemaal niets op tegen wanneer ouders hun kinderen overhoren om de kans op goede schoolresultaten te vergroten. En er zijn ook nog genoeg studenten die samen leren en elkaar overhoren om succes te boeken voor lastige tentamens. Maar een vrouw die haar man overhoort om te controleren of hij wel bij de les is?! Nee, dat lijkt volkomen absurd.

Toch is dat wel wat er gebeurt, ook al hebben eigenlijk alle mannen hier een hekel aan. Het leger aan mannelijke krijgers kan nog zo tegensputteren ('Je hoeft me toch niet te behandelen alsof ik een achterlijk kind ben'), de vrouw ziet het als haar schone taak om te zorgen dat correcte antwoorden gegeven worden als zij de meest essentiële vragen stelt.

Ontfutselen

Daarom zal de man haar eerst de antwoorden proberen te ontfutselen ('Bij wie gaan we vanavond eigenlijk op bezoek?'). Maar daar trapt zij niet in: 'Denk nou even eerst goed na, voordat je mij alles laat voorzeggen.'

En vervolgens zal zij de druk alleen nog maar opvoeren: 'Als jij al niet luistert wanneer ik iets simpels vertel over een bezoekje bij vrienden, hoe kan ik er dan op vertrouwen dat je überhaupt enige interesse hebt in onze gezamenlijke activiteiten?'.

Dikke onvoldoende

Het zal duidelijk zijn dat de man meer dan eens een dikke onvoldoende scoort, zeker wanneer hij ook de antwoorden schuldig moet blijven op vragen als 'Heb je enig idee wanneer je paspoort verloopt?' of 'Weet je eigenlijk wat wij aan boodschappen nodig hebben voor het weekend?' en 'Wat hebben we nu afgesproken als de kinderen straks komen?'.

Nu zijn er legio vrouwen die zich mettertijd afvragen hoe het kan dat hun echtgenoot 'emotioneel afwezig' is. Bovendien komt er nauwelijks meer een echt verhaal uit en blijven de mannelijke reacties beperkt tot 'Ja, schat', 'Nee, schat' en 'Ik hoor wat je zegt, schat'.

Slechte cijfers

Welnu, dat zwijgzamer worden van de man heeft alles te maken met het feit dat hij, bij overhoring, zulke slechte cijfers scoort. Uiteindelijk denkt de man: 'Ik kan beter helemaal niets meer zeggen (of vragen), want dan kan ik ook niets verkeerds zeggen'.

Zo bekeken heeft het vrouwelijk overhoren een averechts effect: hoe strenger de controle, des te wantrouwiger en behoedzamer de man zijn woorden kiest. Als hij al wat tekst aan de openbaarheid schenkt.

Olifantengeheugen

Wanneer de vrouw weer eens klaagt over zijn slechte, parate kennis, wijs ik doorgaans op het volgende: 'Beschouw alle informatie als iets wat opgeslagen zit in het collectieve geheugen.' 

Alles wat de vrouw dan meer en beter weet dan hij, is dan juist wat de man met een gerust hart kan vergeten. Eindelijk een deugdelijke verklaring voor het olifantengeheugen van de vrouw; een compliment dat zij oprecht verdient!