Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

moeder knuffelt dochter
Foto: Hollandse Hoogte
Jeffrey Wijnberg

'Kinderen kunnen niet genoeg
aaien over hun bol krijgen'

psycholoog

Jeffrey Wijnberg

Z

Zei een ouder vroeger al gauw: 'Je deugt nergens voor', tegenwoordig slaat de opvoedwijzer helemaal naar de andere kant en wordt een kind alleen al vanwege een mooie glimlach de hemel in geprezen. Critici vinden dat het geven van (te veel) complimenten een ernstige vorm van kinderbederf is. Ik denk dat er wel wat meer voor nodig is om als ouder een kind te bederven.

Feit is namelijk dat een compliment niets anders is dan een aai over de bol; en kinderen kunnen daar niet genoeg van krijgen. 

Kritisch zijn

Overigens, als het gaat om bevestiging dan zijn ook volwassenen daar altijd naar op zoek en is zelfs een gelogen compliment toch goed voor het gevoel van eigenwaarde. Nee, de kans op kinderbederf is pas aanwezig als ouders weigeren om ook kritisch te zijn en het kind verantwoordelijk te houden voor alles wat hij laat liggen, wat hij, uit gemakzucht, niet afmaakt of wat hij, uit lamlendigheid, niet doet terwijl hij het zelf wel kan. 

Ook is kinderbederf aan de orde als ouders domweg weigeren om een keer hun poot stijf te houden als eenmaal het zo belangrijke 'Nee' is gezegd. Zodra kinderen doorhebben dat zij maar hoeven te drenzen en zeuren om hun zin te krijgen, dan is het hek van de dam. 

Werkstukken

Ook is er sprake van kinderbederf als ouders op alle denkbare manieren proberen om gewone, dagelijkse teleurstellingen te voorkomen. Zo ken ik een moeder die alle werkstukken van haar dochter maakt om een slechte beoordeling van de leraar voor te zijn, en ook nog in staat is om de leiding van de school ter verantwoording te roepen als haar dochter niet naast haar beste vriendinnetje in de klas mag zitten. Kijk, dat is nou pas echt kinderbederf van een soort die toch als ernstig mag worden aangemerkt. 

Overigens, of een kind door zijn ouders bedorven kan worden, hangt ook af van zijn intrinsieke persoonlijkheid. En gelukkig zijn er kinderen genoeg die het simpelweg niet toelaten dat ouders hun van alles uit handen nemen en veel ambitie aan de dag leggen om alles uit het leven te halen. 

Briljant

Nog altijd prijs ik mijn eigen (klein)kinderen de hemel in en is het gebruik van het woord 'briljant' familiecultuur geworden. Maar iets van kinderbederf heb ik nog niet kunnen ontdekken en krijg ik eerder te horen dat de (klein)kinderen veel kracht ontlenen aan het gevoel dat er zoveel vertrouwen in hun wordt gesteld.

Te veel aandacht, te veel complimenten, te veel knuffels, te veel waardering, te veel schouderklopjes of te veel knipoogjes geeft helemaal geen kinderbederf, net zo goed als het onzin is om een kind maar te laten huilen omdat hij daar sterk van zou worden. Een kind kan alleen maar bederven als hij zichzelf niet gebruikt.