Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Man en vrouw in bed met rug naar elkaar toe
Foto: Hollandse Hoogte | Cultura Images RF
Jeffrey Wijnberg

De padvinder... Vrouwen raken
er niet opgewonden van

psycholoog

Jeffrey Wijnberg

V

Vroeger zag je er nog wel eens eentje lopen: uniform met groene pet en kwastjes aan de lange sokken. Tegenwoordig is het straatbeeld anders en lijken de padvinders ondergedoken. Toch is het profiel van de padvinder nog wel actueel. Dat is de (jonge)man met eigenschappen als 'vriendelijk', 'behulpzaam', 'toegewijd', 'plichtsgetrouw' en 'betrokken'.

Ook is het probleem van de padvinder nog even actueel: de vrouw vindt hem best een beetje leuk, maar zij raakt er niet echt opgewonden van.

Eigenschappen

Nu is het probleem van de padvinder tegelijkertijd ook vaak het probleem van de vrouw. Vooral als zij al een aantal relaties achter de rug heeft met mannen die zelfzuchtig en onverschillig zijn, dan is zij wel toe aan een manspersoon die, zoals dat tegenwoordig heet, echt voor haar gaat. Tja, die mannen bestaan en hebben dan, zoals u al kunt raden, het profiel van de padvinder.

Tot verbazing van de vrouw zelf, zijn dan die typische eigenschappen van de padvinder vooral seksuele afknappers: toegewijd voelt aan als plakkerig, betrokkenheid geeft relationele benauwdheid, behulpzaam ervaart de vrouw als kruiperig en plichtsgetrouw komt bij haar over als angstig. Ziedaar een serie eigenschappen die niet bevorderlijk zijn voor het ontwikkelen van een gevoel van verliefdheid.

Seksueel aantrekkelijk

Nu is het natuurlijk nog maar de vraag of verliefdheid een strikte voorwaarde moet zijn voor het aangaan van een serieuze relatie. Immers, verliefdheid is altijd een gevoel van voorbijgaande aard. Er zijn genoeg stellen die erg gelukkig met elkaar zijn, terwijl de verliefdheid allang is verdwenen. Dat is dan ook niet zozeer het probleem als wel dat de vrouw met haar padvinder een gevoel van weerzin ervaart als hij lichamelijke toenadering zoekt.

Hij zoent onhandig, hij ruikt niet echt lekker en zijn bewegingen zijn precies het tegenovergestelde van wat de vrouw als mannelijk ervaart. Hij mag zich dan wel aangetrokken voelen tot haar, zij krijgt, bij toenadering, een natuurlijke reflex om zich van hem af te wenden. De beste verklaring hiervoor is dat de eigenschappen van de padvinder net teveel vrouwelijkheid bevatten om door een vrouw als seksueel aantrekkelijk ervaren te worden.

Lege handen

Dit verklaart ook waarom de vrouw, uiteindelijk, toch voor de man gaat waar het nodige aan mankeert. Die kan toch de vlag hijsen, omdat hij daardoor wel aantrekkelijk is voor vrouwen. Aan haar de schone taak om hem, in de loop der tijd, toch een beetje bij te schaven.

Rest de vraag natuurlijk of de padvinder dan uiteindelijk met lege handen achterblijft. Met een beetje geluk zal hij, op een gegeven moment, een vrouw treffen die niet zoveel op heeft met seksuele hartstocht. Misschien wel omdat zij zich, op dat vlak, allang heeft uitgeleefd.