Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Foto: Hollandse Hoogte | EyeEm Mobile GmbH
Jeffrey Wijnberg

'Daarom zijn collega’s slecht
in het geven en ontvangen van kritiek'

psycholoog

Jeffrey Wijnberg

M

Met een leuke collega is het niet moeilijk om collegiaal te zijn. En als die collega ook nog competent is in zijn/haar werk, dan is collegiale samenwerking een fluitje van cent.  Problematisch wordt het wanneer die ene collega gewoon vervelend is of nog erger: heel slecht presteert in wat hij/zij zijn/haar werk noemt.

Nu ligt het voor de hand om vervelend gedrag of (on)zichtbare incompetentie van een collega in een collegiaal gesprek aan de orde te stellen met woorden als: "Zeg collega, even een punt van aandacht; persoonlijk heb ik er moeite mee wanneer jij te laat komt op vergaderingen en in die vergaderingen de gemaakte afspraken op de lange baan schuift. Jij zou mij een enorm plezier doen om daar wat aan te doen." 

Kritiek 

Een collegiaal antwoord zou zijn: "Prima dat je mij daar op wijst; nu ik weet wat je stoort, zal ik daar rekening mee houden door op tijd te komen en gemaakte afspraken op tijd na te komen." Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk helemaal niet zo. Collega’s zijn slecht in het geven en ontvangen van kritiek; en dat is niet zonder reden.

Is een collega als (evident) vervelend aan te merken, dan is de kans dat hij/zij openstaat voor kritiek bijzonder klein. En juist het vooruitzicht op een (blijvend) conflict op de werkvloer schrikt mensen af om onvrede te laten blijken. Bovendien is het nogal wat om een collega te betichten van incompetentie, ook al zou die aantijging terecht zijn. 

Klikken 

Nu bestaat er natuurlijk ook nog altijd de mogelijkheid om één van de leidinggevenden aan te spreken op het wangedrag van een collega. Probleem daarmee is dat een dergelijke stap door de meesten ervaren wordt als 'klikken'; en juist het verraden van een collega wordt als immoreel verworpen.  

Een andere reden die mensen ervan weerhoudt om kritiek te geven op een collega, is dat het voelt alsof je dan een superieure houding aanneemt: dat je met de gegeven kritiek jezelf boven de collega verheft. En ook dat ervaren mensen als niet-collegiaal. 

Verstandhouding

In de verbeelding wordt dikwijls een inschatting gemaakt van wat 'een confrontatie' teweeg zou kunnen brengen. De gefantaseerde inschatting is doorgaans negatief; in die zin dat gegeven kritiek aan een collega de verstandhouding zou verslechteren. 

En zo kan het gebeuren dat op heel veel werkvloeren zogenaamde collega’s angstig en behoedzaam langs elkaar heen manoeuvreren om maar niet het achterste van hun tong te laten zien. 

De vrees voor een verpeste werksfeer is groter dan het verlangen om de problematische collega tot de orde te roepen. Eerlijk is eerlijk: zelf ben ik ook heel slecht in het uitdelen van kritiek aan slecht-presterende collega’s. Meestal houd ik mij gedeisd: en doe een schietgebedje in de hoop dat onbetwistbare incompetentie de persoon in kwestie vanzelf zal opbreken.

Jij op VROUW.nl

Heb jij een verhaal over jouw collega('s)? Of heb je een anekdote over je werk?

Vertel het ons hier!