Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Rookverbod
Foto: Hollandse Hoogte | United Photos
Opinie

‛Leraren moeten schoolpleinen bewaken
om ze rookvrij te houden’

D

Door een wijziging in de Tabakswet zijn scholen verplicht voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken. Onze columnist José Moree is daar helemaal voor. Bij haar op school is het schoolplein sinds 2013 rookvrij en dat heeft duidelijk geresulteerd in minder rokende kinderen.

Het aantal jonge rokers op onze school is sinds het nieuwe beleid echt enorm gedaald. Pubers beginnen vaak met roken op het schoolplein, omdat ze erbij willen horen. Ze denken niet na over de gevolgen en het roken van hun eerste sigaret is meestal een impulsieve daad. Het is bijna altijd kopieergedrag.

Politieagentje spelen

De kans dat jonge mensen gaan roken, is vele malen groter als zij vaker geconfronteerd worden met andere rokers. Door die wijziging in de Tabakswet is de kans heel groot dat veel minder pubers de sigaret voor het eerst uitproberen op school.

Natuurlijk kan dit alsnog gebeuren in hun vrije tijd en op feestjes, maar veel eerste pogingen tot roken, zullen in ieder geval niet ondernomen worden op school. Daar moeten docenten en leidinggevenden die nog geen rookvrije school hebben echt ‘bewakers-uren’ voor over hebben, vind ik.

Dan maar een tijdje voor politieagentje spelen om ervoor te zorgen dat rokende leerlingen wegblijven van het schoolterrein en er dus minder pubers beginnen met roken. Ik ben ervan overtuigd dat het landelijk op die manier werkt en niet alleen bij ons op school.

Rokerskamer

Toen ik net op onze school werkte en ik zelf nog rookte, was er een ‛rokerskamer’, een klein kamertje, waar de docenten in de pauzes van hun sigaret en een kop koffie kwamen genieten.

Eigenlijk was het de gezelligste ruimte in de school, maar echt fris rook je niet als je er vandaan kwam. Leerlingen klaagden over de geur van het kamertje als ze erlangs liepen én over de geur van de docenten die eruit kwamen na de pauze.

Bij een grote verbouwing van de school kreeg de ‘rokerskamer’ een andere functie, namelijk die van kopieerhok. Het kamertje heeft nog een hele tijd naar sigaretten geroken. En er kwam geen nieuw rokershok. 

Gebroederlijk paffen

In die tijd was het ook nog toegestaan voor leerlingen om op het schoolplein te roken. Leerlingen en docenten stonden gebroederlijk samen buiten te paffen. Het was ook nog normaal dat een leerling een vuurtje aan een docent vroeg. En dat je dat dan nog gaf ook!

Ongelofelijk. Dat is nu niet meer voor te stellen. Sinds het rookvrij maken van onze school in 2013, is het niet langer toegestaan op schoolterrein te roken. Maar natuurlijk zijn er nog steeds diehard rokers, zowel onder docenten als leerlingen.

Zij staan nu op een parkeerplaats direct achter de school. Dit terrein is van de gemeente en is dus geen schoolterrein. Daarom mag er daar wel gerookt worden door bovenbouwleerlingen en docenten. 

Aanhouder wint

Het verplaatsen van de rokende leerling van het schoolplein naar dat parkeerterrein ging niet zonder slag of stoot. Alle veranderingen hebben tijd nodig. Collega’s en conciërges stonden dus inderdaad als een soort bewakers op de pleinen om te controleren of er nog gerookt werd op ‘illegale plaatsen’.

Als docent heb je veel verschillende taken. En bewakertje spelen is niet per se mijn favoriete taak. Het komt neer op veel discussie tussen docent en leerling. Maar de aanhouder wint en na een tijdje wisten en accepteerden leerlingen dat roken op schoolterrein off-limits was.

De leerling die nu bij ons op school zit, kent alleen de ‘nieuwe’ rokersplek, dus het schoolplein ‘bewaken’ is niet langer nodig. Roken wordt steeds minder populair onder jongeren. En dat lijkt mij een bijzonder fijne ontwikkeling. De daling van die populariteit heeft te maken met de prijs van een pakje sigaretten, maar ook zeker met een goed beleid op middelbare scholen.

Gerelateerde onderwerpen