Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Praat mee

Pesters verwoesten levens:
Hoe help jij jouw gepeste kind?

journalist

Janouk Vermaas

J

Je kind wil niet meer naar school, is steeds vaker verdrietig en trekt zich terug. Het zijn enkele voorbeelden van de gevolgen van pestgedrag. Hoe gaan ouders daarmee om?

Iedere ouder wenst haar kind een fijne schooltijd, met veel vrienden en prachtige herinneringen. Ella Dorgelo, uit Hardenberg, heeft die wens vanzelfsprekend ook voor haar kleindochter. Tevergeefs, want haar kleindochter is al twee jaar lang het slachtoffer van pesterijen.

Al twee jaar lang gepest

Ella: "Mijn kleindochter wordt al twee jaar tot op het bot getreiterd, getrapt, genegeerd, vernederd en alleen gelaten. En nu, nu ze naar de derde klas gaat dacht ze opnieuw te kunnen beginnen."

"Maar al de eerste dag wilde er niemand naast haar zitten, werd ze genegeerd. De tweede dag belde de lerares mijn dochter op om te vertellen dat onze kleindochter naar huis kwam, omdat ze buikpijn had. Dit jaar wordt weer een hel, net als de vorige twee jaren." 

Een bericht op Facebook

Ella Dorgelo plaatste afgelopen maandag een bericht op Facebook waarin ze zich uitsprak over de situatie van haar kleindochter. Het bericht is inmiddels meer dan vierduizend keer gedeeld en Ella is overweldigd door alle aandacht. 

"Ik krijg reacties vanuit het hele land. Zoveel berichten van wanhopige ouders die bang zijn voor het leven van hun kinderen, maar ook van jonge mensen die gepest worden en het niet meer zien zitten." De school waarop Ella’s kleindochter zit, heeft naar aanleiding van het bericht actie ondernomen. Maar helaas is het Vechtdal College lang niet de enige school waar pestgedrag voorkomt.

 

Pestprotocol

In juni vorig jaar ging de vernieuwde Wet Veiligheid op School van kracht. In deze wet is vastgelegd dat scholen verplicht zijn de veiligheid te waarborgen. Zo zijn scholen verplicht een sociaal veiligheidsbeleid te handhaven, een aanspreekpunt te hebben waar pestgedrag gemeld kan worden en moet het pestbeleid door iemand gecoördineerd worden. Hoe het veiligheidsbeleid eruit komt te zien en hoe dit gehandhaafd wordt, mag de school zelf bepalen. 

Veel scholen stellen een pestprotocol op. Stichting School en Veiligheid geeft richtlijnen voor zo’n protocol. In het protocol vind je bijvoorbeeld de uitgangspunten van de school, wat pesten precies is, de verschillende rollen bij een pestsituatie, omgangsregels, aanpak van pesten en contactpersonen. 

Allemaal leuk en aardig

Allemaal leuk en aardig, maar in de praktijk werkt zo’n pestprotocol niet altijd. Het voorkomt pestgedrag niet en vaak worden pas stappen ondernomen wanneer er duidelijk sprake is van pestgedrag. 

Bovendien, hoe goed je je kind ook in de gaten houdt, je bent niet altijd op de hoogte van pestgedrag. Een kind houdt zich groot, wil niet klagen en bepaalde vormen van pesten vallen minder op. Cyberpesten, een steeds groter wordend probleem, is bijvoorbeeld minder zichtbaar en moeilijker te controleren dan pestgedrag in de klas.

Praat mee!

Wordt jouw kind gepest? Hoe kwam je daar achter en doe je er iets aan of juist niet? En werken die pestprotocollen eigenlijk wel? Wat merk jij ervan? Praat hieronder met ons mee!

En, wat vind jij? Laat je horen!