Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Praat mee

Geen Paasontbijt, wel Suikerfeest...
Zoet of bitterzoet?

Anne Noorman

D

De Theo Thijssenschool in Amsterdam ruilt dit schooljaar het Paasontbijt in voor het Suikerfeest. In een uitgelekte nieuwsbrief legt het hoofd van de (openbare!) school uit dat ze "eindelijk eens aandacht willen besteden aan verschillende religieuze stromingen, want dat doen we nog niet voldoende." Daarvoor moet de belangrijkste christelijke traditie dus het onderspit delven. En daar is lang niet iedereen blij mee.

In de brief aan de ouders vertelt directeur Francesca Hand "dat de kinderen tijdens de viering uitgelegd krijgen wat het Suikerfeest is en waarom het wordt gevierd." "Belachelijk", klinkt het in de honderden overwegend negatieve reacties online. Vooral de keuze om Pasen te vervangen voor het Suikerfeest, in plaats van de twee feesten naast elkaar te vieren, staat veel mensen tegen. "Discriminatie", vindt men.

Niet-westerlingen

In de paar verdwaalde positieve reacties wordt benadrukt dat er in Amsterdam 250.000 niet-westerlingen wonen, waarvan 80.000 van Marokkaanse en 40.000 van Turkse afkomst zijn. Dan zullen er dus scholen zijn waar overwegend allochtone kinderen zitten. Dat een islamitische viering als het Suikerfeest dan aandacht krijgt, is niet zo gek

Maar dat is volgens de school niet de reden dat zij het Suikerfeest gaan vieren. Hand vertelt in een open verklaring op de schoolwebsite dat Pasen voor de bovenbouw vervalt omdat het een groot deel van de leertijd wegneemt. "Die tijd besteden wij liever aan het op een leuke manier uitdiepen van een thema."

Voorjaarsontbijt

De onderbouw wilde het ontbijt nog wel graag vieren, maar omdat Pasen in de meivakantie valt, wordt dit later in het jaar gedaan en zal het dan het 'Voorjaarsontbijt' heten. "Daar zit verder niks achter, het ontbijt heeft bij ons sowieso geen enkele religieuze invulling", legt Hand uit. 

Omdat er toch geschoven werd, leek het de school een goed moment om aandacht te steden aan verschillende religieuze stromingen, want dat gebeurt nog niet voldoende. Hand verwijst naar kerndoel 38 van het Ministerie van Onderwijs: "De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Meerdere Goden

We hebben er dus voor gekozen om de komende jaren aandacht te geven aan die geestelijke stromingen, zodat kinderen meer weten en snappen waarom iemand misschien in Allah gelooft, iemand niet gelooft en de ander in meerdere goden gelooft." Zo wil de school ook nog aandacht schenken aan het Jodendom met de Pesachviering, aan Hindoeïsme met het lichtjesfeest en het Christendom komt met de Kerstmis weer aan de beurt.

Praat mee

Wat vind jij? Moeten openbare scholen aandacht geven aan verschillende religieuze tradities? En mag een Nederlands feest daarvoor vervangen worden? Of is het ongepast om kinderen al deze tradities 'op te dringen'? Praat mee!