Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

We krijgen te weinig kinderen
Foto: Bart Eijgenhuijsen
Praat mee

Voel jij je geroepen
om meer kinderen te krijgen?

J

Jan Latten - bijzonder hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam en tot recent hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - maakt zich zorgen over het lage geboortecijfer in Nederland. We krijgen nu 'maar' 1,6 kinderen, waar 2,1 nodig is om de bevolking op peil te houden, aldus Latten.

In de NRC zegt Latten: "Een samenleving bestaat bij de gratie van nakomelingen. Van dat feit moeten mensen zich bewust worden. We liggen op een uitsterfkoers, een krimpkoers. Tot medio deze eeuw zien we een krimp van de autochtone bevolking met een miljoen inwoners en dan zijn de kinderen van hier geboren migranten van de tweede generatie als autochtoon geteld."

Immigratie

Hij vervolgt: "We zien dat nu grotendeels als een privé-uitgave, terwijl nieuwe kinderen van groot belang zijn voor de samenleving. Als ouders minder geld kwijt zijn aan de opvang kan dat een positieve invloed hebben op het geboortecijfer."

Ondanks het lage Nederlandse geboortecijfer groeide de bevolking sinds 2000 door immigratie met bijna 1,4 miljoen mensen, tot 17.249.000 inwoners nu. Volgens CBS-prognoses bestaat 66% van de Nederlandse bevolking in 2060 uit autochtonen, 21% is dan niet-westers allochtoon en de rest westers allochtoon. Het totaalaantal inwoners zal dan - door voortgaande immigratie - gegroeid zijn tot 18,4 miljoen.

Dichtbevolkt

Op Twitter zijn de meningen verdeeld over de analyse van Latten: "Wat minder mag. Nederland is 'te' dichtbevolkt, een mens heeft wat ruimte nodig en dat wil men ook voor kinderen/kleinkinderen", zegt Mieke.

"Ik heb ook nooit begrepen waarom krimpen niet zou kunnen. Ook al is een jeugdige bevolking voor iedereen leuker, NL zal door een vergrijzingsgolf heen moeten en verder economische groei meten per hoofd van de bevolking, niet in absolute getallen", aldus 'Incorrect Architect'. En Claire: "De werk- en belastingdruk is in het Westen zo hoog dat veel stellen het ten hoogste kunnen combineren met 1 á 2 kinderen."

Praat mee

Maak jij je ook zorgen over het lage geboortecijfer en voel jij je daarom geroepen om meer kinderen te krijgen? Of ben je niet zo bang voor deze 'uitsterfkoers'? Praat mee!

En, wat vind jij? Laat je horen!