Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Vrouwen blijven steeds vaker werken na geboorte van eerste kind
Foto: Great Images|HH
Praat mee

Vrouwen blijven vaker werken
na geboorte eerste kind

journaliste

Daphne van Rossum

V

Vrouwen blijven volgens nieuwe cijfers van het CBS** vaker werken na de geboorte van hun eerste kind. Hoe deed jij dat?

Vrouwen die in 2013 voor het eerst moeder werden, dragen meer bij aan het gezinsinkomen dan prille moeders uit 2005. Daarbij dragen hoogopgeleide vrouwen meer bij dan niet hoogopgeleide vrouwen. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de inkomensverhouding bij paren voor en na geboorte van het eerste kind.

Langlopend

Ruim 40% van alle vrouwen gaat minder werken of stopt na de geboorte van het eerste kind. Van de jonge moeders uit 2005 is 7% gestopt met werken na de geboorte van hun eerste boreling. Van de jonge moeders uit 2013 was dat 4%.

Daardoor leveren moeders dus ook steeds vaker een aanzienlijke bijdrage aan de huishoudpot. Doordat steeds meer vrouwen evenveel uren blijven werken nadat ze moeder zijn geworden, is hun gemiddelde aandeel in het gezinsinkomen wel toegenomen.

Praat mee

Jonge moeders uit 2005 droegen twee jaar later gemiddeld 33% bij aan het gezinsinkomen. Jonge moeders uit 2013 droegen meer bij: gemiddeld 38% van het gezinsinkomen. Het aantal uur dat vaders werken blijft overigens door de jaren heen gelijk; vaders werken gemiddeld 40 uur per week, voor en na de geboorte.

Hoe deed jij dat na de geboorte van je eerste? Ben jij minder gaan werken of hetzelfde aantal uur? En vond je het anders met een tweede of derde, was dat voor jou een reden om minder te gaan werken? Praat mee!

** Voor het langlopende CBS-onderzoek zijn 64.000 werkzame stellen gevolgd die in 2005 of in 2013 voor het eerst ouders zijn geworden. Er is gekeken naar de inkomensverhouding tussen de man en de vrouw twee jaar voor en twee jaar na de geboorte van hun eerste kind.

En, wat vind jij? Laat je horen!