Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Foto: Hollandse Hoogte | Robin Utrecht
Praat mee

18.000 tieners halen geen meningokokkenprik:
politiek wil ouders straffen

Anne Noorman

V

Van de 132.000 13- en 14-jarigen die uitgenodigd waren voor een inenting tegen meningokokken zijn 18.000 kinderen niet op komen dagen. En dat terwijl er sinds 2015 al 41 doden vielen door de bacterie. De politiek maakt zich zorgen over de teruglopende vaccinatiegraad en wil wegblijvende ouders gaan straffen. Ben jij het daarmee eens? Praat mee!

Het landelijke opkomstpercentage is 86,5 procent, blijkt uit gegevens die het AD bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opvroeg. Maar dit percentage verschilt nogal per regio. In Drenthe ging 92 procent de prik halen, terwijl in Zeeland nog geen driekwart van de tieners kwam opdagen. 

Zeeland is onderdeel van de bible belt, waar uit geloofsovertuiging niet wordt ingeënt. En in grote steden, vooral in Amsterdam, is er een vrij grote groep die kritisch tegenover inenten staat. In gebieden waar de opkomst onder de 80 procent zit, is het maar de vraag of de vaccinatie nut heeft. Als niet genoeg mensen meedoen, kan de bacterie zich blijven verspreiden via de niet ingeënte kinderen. 

Doden

Sinds 2015 zijn er volgens het RIVM in Nederland 41 mensen overleden aan meningokokken type W. Vooral vorig jaar sloeg de bacterie hard toe en overleden 22 mensen en in januari van dit jaar stierven er twee. Voor 2015 kwam de bacterie in Nederland nog amper voor. 

Om verdere uitbraak te voorkomen, worden dit voorjaar nog eens 860.000 14- tot 18-jarigen opgeroepen. De moeder van Noa Warger, die op haar achttiende overleed aan de bacterie, hoopt dat iedereen overweegt om de prik te gaan halen. Want juist onder deze jongeren vallen veel doden. Van de 14- tot 24-jarigen die de ziekte opliep is 28% procent overleden. 

Kinderopvang

De politiek maakt zich zorgen, want ook de opkomst bij andere vaccinaties loopt terug. D66 is bezig met een voorstel om crèches en peuterspeelzalen de mogelijkheid te geven om kinderen te weigeren die niet ingeënt zijn. Zo kunnen ouders die hun kinderen wél inenten hun peuter met een gerust hart naar de opvang brengen. 

De destijds zes maanden oude dochter van Janneke kreeg de mazelen omdat kinderen op haar opvang niet ingeënt waren. Jannekes dochter was op dat moment nog te jong voor de vaccinatie en raakte besmet. Ze hield er een dubbele longontsteking en een aangezichtsverlamming aan over. 

Straffen

De VVD oppert om ouders die hun kind niet vaccineren te straffen door te korten op hun kindgebonden toeslagen, zoals de kinderbijslag. 

Eerder stelde VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff al voor om een vaccinatieplicht in te voeren, maar het kabinet wil eerst proberen ouders beter voor te lichten. In afwachting van die voorlichtingscampagne, wordt er alvast gestart met een onderzoek naar het nut van een financiële straf voor vaccinatieweigeraars. In Australië doen ze dit al. 

Praat mee 

Wat vind jij? Moeten kinderen die niet ingeënt zijn geweigerd kunnen worden bij kinderopvangcentra? En moeten er straffen komen voor ouders die niet willen vaccineren? Of moet de politiek zich er buiten houden en het aan de ouders zelf over laten of ze wel of niet vaccineren? Praat mee!

En, wat vind jij? Laat je horen!