Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Foto: Roel Burgler
Praat mee

Let jij bij schoolkeuze
op Cito-score van een school?

journaliste

Daphne van Rossum

B

Ben je nu op zoek naar een goede basisschool voor je kind, dan zou je het beste naar de Cito-scores over meerdere jaren kunnen kijken. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een onderzoek dat dinsdag is verschenen. Waar let jij op in de keuze voor een school?

Je bent aan het rondkijken. De school om de hoek is gezellig, maar heeft niet zo'n heel beste Cito-score. Laat je je daardoor beïnvloeden, of let jij op andere zaken? Bijvoorbeeld of er vriendjes en vriendinnetjes van je zoon of dochter naar dezelfde school gaan, of dat het type onderwijs je aanspreekt?

Volgens het CPB hangt de gemiddelde Cito-score in één jaar slechts voor een deel samen met de kwaliteit van een school. Verschillen in achtergrond van leerlingen, toevallige uitschieters van jaar tot jaar en de prestaties van individuele kinderen verklaren voor een groot deel waarom de ene school beter presteert dan de andere. 

Achtergrond

Een vijfde van de verschillen in Cito-scores is volgens het onderzoek toe te schrijven aan de achtergrond van de leerlingen, zoals het opleidingsniveau van hun ouders. Verder kunnen scholen die het ene jaar slecht scoren, het volgende jaar ineens een stuk beter presteren. En andersom. Van de groep minst succesvolle scholen zit een jaar later nog maar een kwart weer in die groep. 

Slimme leerling

Ook de andere leerlingen in een klas spelen een rol: als een minder slimme leerling veel slimme klasgenoten heeft, kan hij zich gemakkelijker aan hen optrekken. De onderzoekers vonden overigens geen duidelijk verband tussen de schoolprestaties van een school en het aantal leerlingen met een migratieachtergrond.

Kwaliteit

Het Ministerie van Onderwijs had om het onderzoek gevraagd omdat beleidsmakers graag willen weten waar ze rekening mee moeten houden als ze scholen beter willen maken. Daarbij is het van belang om te weten in hoeverre de prestaties samenhangen met het soort leerlingen dat op een school zit of met de kwaliteit van het onderwijs.

Vriendjes

Waar let jij op bij het kijken naar een (lagere) school? Kijk jij naar het eindcijfer of let je bijvoorbeeld op de sfeer, het type onderwijs en of vind je iets anders doorslaggevend? En mag jouw kind zelf meebepalen? Praat mee!

En, wat vind jij? Laat je horen!