Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Nee bedankt

Foto: Hollandse Hoogte
Verhalen achter het nieuws

Hoe vrouw(on)vriendelijk
zijn de verkiezingsprogramma's?

redacteur

Janneke Giliam

H

Het vrouwenkiesrecht bestaat dit jaar 100 jaar. Maar als het gaat over gelijkheid zijn vrouwen, volgens het CBS, in bedrijven, de politiek, de overheid en de wetenschap nog altijd ondervertegenwoordigd op hoge posities. Gaat dat veranderen in 2017? VROUW legde de verkiezingsprogramma's naast elkaar en checkte ze op 'vrouwvriendelijkheid'.

CDA: Abortus zien te voorkomen

Het CDA vindt dat ongewenste zwangerschap zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Jongeren moeten voorlichting krijgen over relaties en het gebruik van condooms, de pil en andere voorbehoedsmiddelen. Wat betreft kinderopvang wil het CDA dat het voor ouders makkelijker wordt om werk en zorg voor hun kinderen te combineren. Hierbij worden kleinschalige initiatieven zoals Ouderparticipatie Crèches ondersteund. (een groep ouders vangt elkaars kinderen om de beurt op op basis van onderling vertrouwen, red.). 

Kinderen tussen de 2 en 4 hebben recht op een aantal dagdelen kinderopvang, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang. Ook pleit het CDA voor flexibele werktijden en uitbreiding van het ouderschapsverlof; drie maanden extra voor beide ouders.

ChristenUnie: Abortus tot 18 weken

Nog steeds verzet de ChristenUnie zich tegen legalisering van abortus. De overheid moet erop gericht zijn dat minder vrouwen abortus plegen. De grens om de zwangerschap af te breken wordt verlaagd van 24 naar maximaal 18 weken. Daarnaast moet de hulp aan vrouwen die ongewenst zwanger raken, worden verbeterd.

De ChristenUnie wil ouders stimuleren thuis te zijn voor hun kinderen. Daarom is net als bij het CDA het zwangerschapsverlof van beide ouders uitgebreid met een fiscale korting. Dit is een korting waarbij het bedrag in mindering wordt gebracht op basis van het inkomen waarover ouders belasting betalen. Kinderopvangtoeslag is er alleen voor het eerste kind. Ook krijgen alle kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar recht op drie dagen gratis kinderopvang per week.

D66: Meer vrouwen aan de top

D66 vindt het oneerlijk en onverstandig dat vrouwen nog steeds zijn ondervertegenwoordigd aan de top. Een vrouwenquotum van 30% moet verplicht worden. Als het gaat over abortus, moet een vrouw in overleg met haar arts kunnen bepalen of ze de zwangerschap voortzet of niet tot 24 weken. De verplichte bedenktijd waarin vrouwen vijf dagen hebben om abortus te overwegen, moet worden afgeschaft.

Verder wil D66 de toegankelijkheid van medicijnen voor abortus verbeteren, bijvoorbeeld doordat de huisarts de abortuspil kan voorschrijven. Als laatste pleit D66 voor een brede basisvoorziening voor alle kinderen. Dit zijn buurtscholen die niet alleen onderwijs bieden, maar ook aandacht besteden aan sport, cultuur, creativiteit, techniek, natuur en duurzaamheid.

GroenLinks: Vrouwen economisch zelfstandig

GroenLinks wil net als D66 meer vrouwen aan de top, door minimaal 30% vrouwen in de top te verplichten. Voor de samenleving is het belangrijk dat vrouwen economisch zelfstandig worden, vindt de partij. Verder zijn vrouwen baas over hun eigen lichaam dus mogen zij zelf bepalen of ze abortus willen laten plegen of niet. Daarbij vindt GroenLinks, net als D66, dat de verplichte bedenktijd moet worden afgeschaft.

Seksuele voorlichting in het onderwijs moet veel meer aandacht krijgen. Daarnaast is de partij voorstander van brede scholen, scholen waarbij buitenschoolse activiteiten worden aangeboden. De opvang moet zowel betaalbaar als van uitstekende kwaliteit zijn.

PvdA: Gelijkheid voorop

Al meer dan 100 jaar zet de PvdA zich in voor gelijke behandeling van man en vrouw en voor gelijke beloning. Ook is de partij voor de stelling dat tenminste 30% van de leden van Raden van Bestuur van Commissarissen en raden van Toezicht vrouw moet zijn.

Als het gaat over abortus, vindt de PvdA net als D66 dat de vrouw in overleg met haar arts mag beslissen of zij haar zwangerschap wil afbreken of niet. Een goede voorlichting is belangrijk en de toegang tot anticonceptiemiddelen wordt laagdrempeliger met als doel de kwetsbare groep die meerde abortussen ondergaat, te verkleinen.

Verder streeft de partij naar een betaalbare kinderopvang waarbij kinderen tussen de 2 en 4 een opvangaanbod krijgen van minimaal zestien uur per week. Op den duur wil de PvdA naar een voorziening voor onderwijs en naschoolse opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar, waarbij het niet uitmaakt of ouders wel of niet werken.

PVV: Verbieden van hoofddoeken

Van de acht grootste partijen is de PVV de enige partij die geen informatie geeft over onderwerpen die vrouwen aangaan, op het verbieden van hoofddoeken in publieke functies na. Met betrekking tot vrouwgerelateerde onderwerpen, verwijst de partij naar standpunten die jaren geleden op papier zijn gezet. 'Deze standpunten veranderen niet in verkiezingstijd', aldus Fleur Agema. Qua aantal vrouwen op de lijst, doet de partij het wel goed. Van de eerste dertig kandidaten zijn er negen vrouw met Fleur Agema op een tweede plek.

SP: Een goede voor,- en nazorg

De SP is voorstander van de huidige abortuswet, waarbij vrouwen hun zwangerschap mogen afbreken tot 24 weken. Hierbij is een zorgvuldige uitvoering van belang. Zodra de vrouw een ongewenste zwangerschap beëindigt, is een goede voor,- en nazorg essentieel volgens de SP. Een abortuspil wordt dus niet via een apotheek beschikbaar gesteld.

Verder moet de vrouw op elk moment een abortus kunnen afbreken, waarbij bedenktijd belangrijk is. Net als de PvdA vindt de SP goede voorlichting nodig om een zwangerschap te voorkomen. De partij wil verder een recht op gratis kinderopvang van vier dagdelen per week voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er moet een betere samenwerking komen tussen kinderopvang en onderwijs.

VVD: 'Quota voor vissen niet voor vrouwen'

De VVD vindt dat vrouwen en mannen volledig gelijkwaardig zijn en denkt dat bedrijven beter presteren met beide geslachten in een team. Vanuit liberaal perspectief is de VVD tegen het quotum voor het aantal vrouwen in een bedrijf. 'Quota zijn voor vissen en niet voor vrouwen,' zegt de partij.

Verder stimuleert de VVD dat gesprekken over emancipatie niet alleen plaatsvinden aan de bestuurstafel, maar juist ook aan de keukentafel. Stellen bepalen zelf wie meer werkt of meer voor de kinderen zorgt. De VVD pleit voor het toestaan van abortus tot 24 weken, onder strenge voorwaarden. De keuze om wel of niet abortus te plegen, ligt ook volgens de VVD bij de vrouw zelf.

Jij op VROUW.nl

Mis jij nog een belangrijk punt in het verkiezingsprogramma?

Dan kun je dat hier kwijt!


Gerelateerde onderwerpen

En, wat vind jij? Laat je horen!