ram
Ascendanten

ram

Personen met ascendant Ram zijn mensen die ervan houden de dingen op hun eigen manier te doen en zijn vaak een pionier op hun gebied. Het maakt niet uit hoe zij zich voelen of in wat voor humeur of gemoedstoestand ze zich bevinden. Hun passie en hartstocht zullen zij koste wat kost uitdragen, ook al brengt dat zo nu en dan confrontaties met zich mee. Rivaliteit met hun omgeving gaan zij niet uit de weg en zij houden ervan zich te meten met hun tegenstanders. Doorgaans onbedachtzaam, werpen ze zich onmiddellijk en onbezonnen in allerlei acties. Later, wanneer ze er spijt van hebben gekregen, denken zij pas over de gevolgen van hun daden na. Het zou raadzaam zijn als zij zich er eerst van verzekerden voor een goede zaak te strijden, anders verspillen ze keer op keer nodeloos energie.

Daarbij zijn ze vaak zo zelfingenomen over het feit dat ze alles weten, dat ze dat ook aan anderen kenbaar moeten maken. Samen met ascendant Tweelingen en Waterman zijn zij degenen met grootspraak en de meeste bluf. Ze zijn instinctief, spontaan en gepassioneerd. Door hun overdosis aan moed handelen zij in negen van de tien gevallen impulsief. Mensen met ascendant Ram zijn onafhankelijk tot in het diepst van hun ziel en doen precies waar zij zelf zin in hebben. Wanneer hen iets verboden wordt, is dat juist de aanleiding om het toch te doen. Zij zijn direct en omzeilen geen enkel obstakel. Diplomatie is daarbij niet hun sterkste kant.

Bereken jouw ascendant

Geboortedatum
Geboortetijd
Sorry, de datum is niet geldig.