schorpioen
Ascendanten

schorpioen

Personen met ascendant Schorpioen zijn rustig, gesloten en terughoudend. Ze stoppen hun emoties diep weg, zodat het lijkt alsof ze heel lichtzinnig over alles denken. Maar ondanks dit uiterlijk vertoon, zijn zij heel gevoelig; zij bouwen een pantser om zich heen om niet gekwetst te worden. Door hun wilskracht, hartstocht en enthousiasme kennen zij geen middenweg: het is alles of niets en ze houden niet van restricties. Om zich te kunnen ontplooien hebben zij ruimte en vrijheid nodig en verwerpen autoritair gezag. Door hun hypergevoeligheid komen zij vaak in opstand en gaan soms door een diep dal van angstgevoelens en benauwdheid, omdat zij zichzelf essentiële vragen stellen. Dit heeft soms faalangst tot gevolg. Desalniettemin staan zij snel met hun oordeel klaar, beslissen in een oogwenk en zijn daarbij scherpzinnig. Ze houden van verandering om zo weer iets nieuws op te kunnen zetten.

Door hun onderscheidingsvermogen vallen zij op. Hun gevoel anders dan anderen te zijn, maakt hen ook weer enigszins agressief, omdat zij zich afgewezen voelen. Ze zijn fascinerend en aantrekkelijk en houden ervan mysteries en de bestaande orde te doorbreken totdat zij er uitgeput van raken. Wanneer zij niet in een strijd om het bestaan verwikkeld zijn, hebben het gevoel niet te leven. Vrouwen zijn moederlijk en zullen hun leven geven om hun kinderen te redden; de mannelijke variant is meer op zichzelf gericht.

Wanneer personen met ascendant Schorpioen boos worden, zorg dan dat u ver van hen uit de buurt bent. Wanneer hun woede eenmaal is aangewakkerd - en dat is een zeldzaamheid - is dit moeilijk te stoppen. Hun karakter is door en door koppig en daarbij hebben ze de eigenschap rancuneus te zijn. Ze staan volop in het leven. Wanneer zij eenmaal een beslissing hebben genomen, is het bijna onmogelijk hen daarvan af te brengen, zelfs wanneer dat pijnlijk is voor anderen. Omdat zij zich zeer bewust zijn van de gevoelens van anderen, zijn ze in staat om iemand met één opmerking psychisch te ruïneren. Daarom worden zij gevreesd.

Bereken jouw ascendant

Geboortedatum
Geboortetijd
Sorry, de datum is niet geldig.