Huisregels VROUW.nl

 • Voordat je een reactie kunt plaatsen, dien je eerst een account aan te maken. Daarbij dien je je voor- en achternaam alsmede een geldig e-mailadres op te geven. Met het plaatsen van een reactie ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van TMG, deze huisregels alsmede het geldende privacybeleid.
 • De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor accounts te blokkeren en/of reacties niet te plaatsen c.q. te verwijderen dan wel aangifte te doen van strafbare feiten.
 • Niet geplaatst c.q. verwijderd worden reacties waarin sprake is van discriminatie, het aanzetten tot haat, geweld, belediging, intimidatie, bedreiging of een andere onnodig grievende dan wel strafbare uiting.
 • Oproepen tot oproer, opstand of demonstraties zullen worden verwijderd.
 • Je dient tevens de algemeen geldende fatsoensnormen in acht te nemen; vulgaire teksten of reacties met daarin scheldwoorden of schuttingtaal zullen worden verwijderd.
 • Je dient te reageren op de inhoud van een artikel. Wees daarbij origineel en houd het kort. Niet-inhoudelijke en letterlijk identieke reacties zullen worden verwijderd.
 • Respecteer het auteursrecht; pleeg geen plagiaat.
 • Plaats je reactie in goed en begrijpelijk Nederlands en maak geen onnodig gebruik van hoofdletters. Reacties vol taalfouten of onbegrijpelijke teksten worden niet geplaatst.
 • Posten onder verschillende namen (trollen), bijvoorbeeld om een discussie een bepaalde kant op te sturen, is niet toegestaan.
 • Spammen is niet toegestaan. Commerciële boodschappen zullen worden verwijderd.
 • Verwijzingen naar andere sites zullen worden verwijderd.
 • Het plaatsen van content die de werking van onze sites of bepaalde functionaliteiten van deze sites belemmert, hindert of anderszins schade toebrengt is niet toegestaan. Doe je dat toch, dan ben je aansprakelijk voor de schade.
 • Het schenden van de privacy, zoals het plaatsen van persoonsgegevens, is niet toegestaan; dergelijke gegevens worden verwijderd.
 • Deze Huisregels kunnen te allen tijde door ons worden veranderd. Wijzigingen zijn direct van kracht.