'Hier is de natuur de enige prikkel'

Liesbeth vlogt in De week van... over haar werk met mensen met gedragsproblemen. Op kinderboerderij Kiboe in Eerbeek helpt ze cliënten rust te vinden en met hun problemen om te gaan. Dat lukt door te knuffelen met dieren zoals ezel Annie. Liesbeth vertelt wat zij het mooiste vindt aan haar werk

Meer over deze video
Meer van De week van: